Registration form

International Conference Silver Tourism
Darłowo Poland
5-8 may 2017 r.

Conference venue: Hotel Jan Darłowo - Darłówko, ul. Słowiańska 24, www.hoteljan.pl

Data participant
Full name
Position / Title
Firm / Institution / Organization
Phone / e-mail  

I declare participation in the Conference SILVER TOURISM

Please mark the option and a packet You choose.

Packet I

Without accommodation
 

 

 

 

 

Conference participation:

(mark)

6.05.2017r. Saturday

7.05.2017r. Sunday

This packet includes Conference participation, all materials and lunch.

Packet II

1 nigth accommodation (mark selected night)

5/6.05.2017r.

6/7.05.2017r.

7/8.05.2017r.

Conference participation:

(mark)

6.05.2017r. Saturday

7.05.2017r. Sunday

This packet includes Conference participation, all materials and 2 days full board™.

Accomodation room type:

single room

double room

Packet III

2 nigths accommodation (mark selected nights)

5/6.05.2017r.

6/7.05.2017r.

7/8.05.2017r.

Conference participation:

(mark)

6.05.2017r. Saturday

7.05.2017r. Sunday

This packet includes Conference participation, all materials and 2 days full board™.

Accomodation room type:

single room

double room

Packet IV

3 nigths accommodation (mark selected nights)

5/6.05.2017r.

6/7.05.2017r.

7/8.05.2017r.

Conference participation:

(mark)

6.05.2017r. Saturday

7.05.2017r. Sunday

This packet includes Conference participation, all materials and 2 days full board™.

Accomodation room type:

single room

double room

Packet I

150 zł‚ / person

Packet II

in single room
350 zł‚ / person

in double room
270 zł‚ / person

Packet III

in single room
540 zł / person

in double room
440 zł / person

Packet IV

in single room
770 zł / person

in double room
620 zł / person

REMARKS (second person in room, disability, special diet requirements, etc.):

Bloki tematyczne

Darłowo - 6 maja 2017

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

„SREBRNA TURYSTYKA - GLOBALNY MEGATREND"

„SILVER TOURISM - A GLOBAL MEGATREND"

DARŁOWO - 6 MAJA 2017

 

OBSZARY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI

Thematic areas and discussion issues

 

SESJA 1. / 1st SESSION - 9.30 - 14.00

 

I. Uroczyste rozpoczęcie Konferencji - wystąpienia inaugurujące

 

II. REFERATY MERYTORYCZNE

1. DEMOGRAFIA I SREBRNA GOSPODARKA
UJĘCIE GLOBALNE ORAZ ODNIESIENIA DO TURYSTYKI

Demography and silver economy - global approach and tourism implications

prof. Piotr Szukalski, demograf - Uniwersytet Łódzki

 

11.30 - 12.00 : przerwa kawowa / coffee break

 

2. TURYSTYKA - CZY WIEK MA ZNACZENIE ?
KONTEKST RYNKU PRACY I CHARAKTERYSTYKI ZMIAN
W STRUKTURZE WIEKOWEJ ODBIORCÓW/KLIENTÓW

Age and tourism: does it matters? Labour market and clients market context

prof. Bogusława Urbaniak, Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej - Uniwersytet Łódzki

 

3. „SREBRNA TURYSTYKA" - PRIORYTETY UNII EUROPEJSKIEJ
I PLANY ROZWOJOWE W ZAKRESIE „SREBRNEJ TURYSTYKI"

European priorities and pathways in age - friendly tourism

prof. Mireia Ferri Sanz - Uniwersytet w Walencji, Instytut POLIBIENSTAR, Hiszpania; reprezentuje Grupę D4 Komisji Europejskiej w zakresie Aktywnego i Zdrowego Starzenia się w obszarze "dostępnej turystyki"

 

4. OFERTA TURYSTYCZNA DLA „SENIORÓW JUTRA"
HOMOGENICZNA, PROFESJONALNA OFERTA TURYSTYCZNA DLA „SENIORÓW JUTRA" - jak to rozumieć?

Homogenious, professional touristic offer for „seniors of tomorrow" - what does it mean? Wnioski z badań, projektów pilotażowych, rekomendacje

Karin Gydemo Grahnlöf - Szwecja; reprezuntuje Regionalną Organizację Turystyczną Jämtland Härjedalen Turism, Sweden; współautorka raportu nt. Warunków dla rozwoju turystyki niskiego i średniego sezonu w Europie - EULSTIB

 

5. W JAKIM MIEJSCU JESTEŚMY W POLSCE
BUDOWANIE POLITYKI ROZWOJU „SREBRNEJ TURYSTYKI"

Where are we in Poland? Building a Silver Tourism Policy

Dawid Lasek - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

6. DOBRE PRAKTYKI W EUROPIE
DOBRE PRAKTYKI I GŁOS W DYSUSJI PARTNERA KONFERENCJI: EUROPEJSKIEJ FEDERACJI EURAG

Best practices and contribution of the Conference Partner - EURAG representatives

Dirk Jarre, prezydent EURAG; inni przedstawiciele organizacji i instytucji europejskich EURAG

 

PRZERWA NA LUNCH / Lunch break: 14.00 - 15.00

 

SESJA 2./ 2nd SESSION - 15.00 - 17.00

III. PANEL DYSKUSYJNY - PYTANIA I ODPOWIEDZI, WOLNE WNIOSKI Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW KONFERENCJI/ Panel discussion and questions answering- free contributions of all the Conference Participants

Darł‚owo - 7 maja 2017

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

„SREBRNA TURYSTYKA"

„SILVER TOURISM"

DARŁOWO - 7 MAJA 2017

 

godz. 10.00 - 13.00 RADA PRZEDSTAWICIELI EUROPEJSKIEJ FEDERACJI OSÓB STARSZYCH EURAG - SPOTKANIE ZAMKNIĘTE

 

godz. 10.00 - 13.00 seminarium dla uczestników Konferencji:

 

"Klienci Srebrnej Turystyki - Nowa Generacja: charakterystyka, oczekiwania, potrzeby"

Omówienie heterogeniczności grupy odbiorców, określanych jako "seniorzy" w kontekście różnic między- i wewnątrzpokoleniowych: wymiar krajowy oraz europejski/światowy.

 

Przygotowanie merytoryczne seminarium i materiały:

Grażyna Busse - gerontolog

Magdalena Poulain - kulturoznawca, edukator osób 60+

 

Prowadzenie: Magdalena Poulain

 

godz. 13.00 - 14.00 Obiad

 

godz. 14.15 - 18.00 Study Tour Śladami Króla Eryka I Pomorskiego

 

godz. 19.00 Bankiet Restauracja Hotelu Jan

Conference fee payment should be made by bank transfer to the accont:
Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna,
ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno.
With title: SILVER TOURISM
Account number: 63 85 66 0003 0113 4490 5000 0001

 

Invoice should be issued for:
Adress  VAT ID

 

I agree with and accept the policy of gathering and personal data processing by the Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, according to the Law Act from 29.08.1997 about Protection of the Personal Data (Dz. U. from 2014, point 1182 with farther changes), with the marketing and information goals, concerning activities conducted by Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna.

I agree with and accept the policy of gathering and personal data processing by the Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, according to the Law Act from 29.08.1997 about Protection of the Personal Data (Dz. U. from 2014, point 1182 with farther changes), with the goals, concerning organization of the conference SILVER TOURISM, by Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna