Formularz rejestracyjny

Międzynarodowa Konferencja Silver Tourism
Darłowo Poland
5-8 maja 2017 r.

Miejsce konferencji: Hotel Jan Darłowo - Darłówko, ul. Słowiańska 24, www.hoteljan.pl

Dane uczestnika
Imię i nazwisko
Stanowisko / tytuł naukowy
Firma / Uczelnia / Organizacja / JST
Telefon / adres e-mail  

Zgłaszam udział w Międzynarodowej Konferencji SILVER TOURISM

Proszę zaznaczyć opcję wyboru i interesujący pakiet.

Pakiet I

Bez noclegu

 

 

 

Udział w konferencji:

(zaznaczyć)

6.05.2017r. sobota

7.05.2017r. niedziela

Pakiet zawiera udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz obiad.

Pakiet II

1 nocleg (zaznaczyć)

5/6.05.2017r.

6/7.05.2017r.

7/8.05.2017r.

Udział w konferencji:

(zaznaczyć)

6.05.2017r. sobota

7.05.2017r. niedziela

Pakiet zawiera udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz śniadanie, obiad, kolację.

Zakwaterowanie w pokoju:

1 osobowym

2 osobowym

Pakiet III

2 noclegi (zaznaczyć)

5/6.05.2017r.

6/7.05.2017r.

7/8.05.2017r.

Udział w konferencji:

(zaznaczyć)

6.05.2017r. sobota

7.05.2017r. niedziela

Pakiet zawiera udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz śniadanie, obiad, kolację.

Zakwaterowanie w pokoju:

1 osobowym

2 osobowym

Pakiet IV

3 noclegi (zaznaczyć)

5/6.05.2017r.

6/7.05.2017r.

7/8.05.2017r.

Udział w konferencji:

(zaznaczyć)

6.05.2017r. sobota

7.05.2017r. niedziela

Pakiet zawiera udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz śniadanie, obiad, kolację.

Zakwaterowanie w pokoju:

1 osobowym

2 osobowym

Pakiet I

150 zł / osoba

Pakiet II

Z zakwaterowaniem w pokoju:

1 osobowym 350 zł / osoba

2 osobowym 270 zł / osoba

Pakiet III

Z zakwaterowaniem w pokoju:

1 osobowym 540 zł / osoba

2 osobowym 440 zł / osoba

Pakiet IV

Z zakwaterowaniem w pokoju:

1 osobowym 770 zł / osoba

2 osobowym 620 zł / osoba

Uwagi (druga osoba w pokoju, niepełnosprawność, specjalna dieta itp.):

Bloki tematyczne

Darłowo - 6 maja 2017

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

„SREBRNA TURYSTYKA - GLOBALNY MEGATREND"

„SILVER TOURISM - A GLOBAL MEGATREND"

DARŁOWO - 6 MAJA 2017

 

OBSZARY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI

Thematic areas and discussion issues

 

SESJA 1. / 1st SESSION - 9.30 - 14.00

 

I. Uroczyste rozpoczęcie Konferencji - wystąpienia inaugurujące

 

II. REFERATY MERYTORYCZNE

1. DEMOGRAFIA I SREBRNA GOSPODARKA
UJĘCIE GLOBALNE ORAZ ODNIESIENIA DO TURYSTYKI

Demography and silver economy - global approach and tourism implications

prof. Piotr Szukalski, demograf - Uniwersytet Łódzki

 

11.30 - 12.00 : przerwa kawowa / coffee break

 

2. TURYSTYKA - CZY WIEK MA ZNACZENIE ?
KONTEKST RYNKU PRACY I CHARAKTERYSTYKI ZMIAN
W STRUKTURZE WIEKOWEJ ODBIORCÓW/KLIENTÓW

Age and tourism: does it matters? Labour market and clients market context

prof. Bogusława Urbaniak, Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej - Uniwersytet Łódzki

 

3. „SREBRNA TURYSTYKA" - PRIORYTETY UNII EUROPEJSKIEJ
I PLANY ROZWOJOWE W ZAKRESIE „SREBRNEJ TURYSTYKI"

European priorities and pathways in age - friendly tourism

prof. Mireia Ferri Sanz - Uniwersytet w Walencji, Instytut POLIBIENSTAR, Hiszpania; reprezentuje Grupę D4 Komisji Europejskiej w zakresie Aktywnego i Zdrowego Starzenia się w obszarze "dostępnej turystyki"

 

4. OFERTA TURYSTYCZNA DLA „SENIORÓW JUTRA"
HOMOGENICZNA, PROFESJONALNA OFERTA TURYSTYCZNA DLA „SENIORÓW JUTRA" - jak to rozumieć?

Homogenious, professional touristic offer for „seniors of tomorrow" - what does it mean? Wnioski z badań, projektów pilotażowych, rekomendacje

Karin Gydemo Grahnlöf - Szwecja; reprezuntuje Regionalną Organizację Turystyczną Jämtland Härjedalen Turism, Sweden; współautorka raportu nt. Warunków dla rozwoju turystyki niskiego i średniego sezonu w Europie - EULSTIB

 

5. W JAKIM MIEJSCU JESTEŚMY W POLSCE
BUDOWANIE POLITYKI ROZWOJU „SREBRNEJ TURYSTYKI"

Where are we in Poland? Building a Silver Tourism Policy

Dawid Lasek - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

6. DOBRE PRAKTYKI W EUROPIE
DOBRE PRAKTYKI I GŁOS W DYSUSJI PARTNERA KONFERENCJI: EUROPEJSKIEJ FEDERACJI EURAG

Best practices and contribution of the Conference Partner - EURAG representatives

Dirk Jarre, prezydent EURAG; inni przedstawiciele organizacji i instytucji europejskich EURAG

 

PRZERWA NA LUNCH / Lunch break: 14.00 - 15.00

 

SESJA 2./ 2nd SESSION - 15.00 - 17.00

III. PANEL DYSKUSYJNY - PYTANIA I ODPOWIEDZI, WOLNE WNIOSKI Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW KONFERENCJI/ Panel discussion and questions answering- free contributions of all the Conference Participants

Darł‚owo - 7 maja 2017

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

„SREBRNA TURYSTYKA"

„SILVER TOURISM"

DARŁOWO - 7 MAJA 2017

 

godz. 10.00 - 13.00 RADA PRZEDSTAWICIELI EUROPEJSKIEJ FEDERACJI OSÓB STARSZYCH EURAG - SPOTKANIE ZAMKNIĘTE

 

godz. 10.00 - 13.00 seminarium dla uczestników Konferencji:

 

"Klienci Srebrnej Turystyki - Nowa Generacja: charakterystyka, oczekiwania, potrzeby"

Omówienie heterogeniczności grupy odbiorców, określanych jako "seniorzy" w kontekście różnic między- i wewnątrzpokoleniowych: wymiar krajowy oraz europejski/światowy.

 

Przygotowanie merytoryczne seminarium i materiały:

Grażyna Busse - gerontolog

Magdalena Poulain - kulturoznawca, edukator osób 60+

 

Prowadzenie: Magdalena Poulain

 

godz. 13.00 - 14.00 Obiad

 

godz. 14.15 - 18.00 Study Tour Śladami Króla Eryka I Pomorskiego

 

godz. 19.00 Bankiet Restauracja Hotelu Jan

Opłaty konferencyjnej należy dokonać na rachunek: Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna,
ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno. W tytule: SILVER TOURISM
nr rachunku: 63 85 66 0003 0113 4490 5000 0001

 

Fakturę należy wystawić na:
Adres  NIP

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Darłowską Lokalną Organizację Turystyczną, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych i informacyjnych dotyczących działań realizowanych przez Darłowską Lokalną Organizację Turystyczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Darłowską Lokalną Organizację Turystyczną zgodnie z treścią ustawy z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Międzynarodowej Konferencji SILVER TOURISM.